Amorgos, baie de Katapola

Aquarelle

Amorgos, baie de Katapola

Retour